25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Monitory
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników HP 2309MDzięki nieocenionej bazie danych, 62 opinii o Monitory HP 2309M, Diplotop porównuje Monitory HP 2309M z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla HP 2309M.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne Monitory - HP
Najlepsze produkty Monitory - HP
Lista marek i producentów
ACER
APPLE
ASUS
DELL
EIZO
FUJITSU
HP
LENOVO
LG
LIYAMA
PACKARD BELL
PHILIPS
SAMSUNG
SONY
VIEWSONIC
Znajdź najlepsze produkty
Laptopy i notebooki
Drukarki
Routery
Pendrive'y
Dyski twarde
Monitory
Skanery
Karty graficzne
Płyty główne
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o HP 2309M

Średnio użytkownicy uważają, że HP 2309M jest bardzo praktyczny.Produkt został wysoko oceniony za niezawodność i solidność., Ale zdania użytkowników są podzielone. Jeśli chcesz się upewnić, że HP 2309M spełnia wszystkie Twoje wymagania – wykorzystaj doświadczenie innych użytkowników Diplofix.

Użytkownicy uznali produkt za bardzo wydajny., Ale użytkownicy nie są jednomyślni. Nabywcy uważają, że produkt jest bardzo tani Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP 2309M (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp).
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
Przycisk menu Naci nij, aby uzyska dost p do Menu obrazu, Menu d wi ku i Konfiguracji. (zobacz strona 8-11) Naci nij, aby zatwierdzi wybór. Kolorowe przyciski wykorzystywane przy dokonywaniu wyboru, nawigacji i obs udze ró nych funkcji. Przycisk teletekstu (zobacz strona 21-23) Przycisk Tekst F. (zobacz strona 22) Bezpo redni dost p do kana u Naci nij ten przycisk podczas ogl dania telewizji lub b d c w menu Strojenie, Edycja programu lub Strojenie r czne, a nast pnie, korzystaj c z przycisków numerycznych, wprowad numer kana u. Przycisk zmiany programu w dó / w gór Przycisk steruj cy ASPECT (zobacz strona 18, 19) Przycisk N (normalizacja) Przywraca ustawieniom ich domy lne warto ci. Przycisk TV/AV (zobacz strona 24) Zwi ksza lub zmniejsza o jedn pozycj programow. Gdy funkcja jest ju wy wietlona, naciskaj, aby zwi kszy lub zmniejszy warto wybranego parametru. W trybie gotowo ci przyciski te w czaj odbiornik telewizyjny. Wyciszenie d wi ku ­ prze cznik W czony / Wy czony Przycisk bezpo redniego nagrywania (zobacz strona 17) Prze cznik pomi dzy sygna em telewizyjnym a wej ciem AV. (zobacz strona 24) Przyciski kursora do dokonywania wyboru i regulacji. Wy czenie danego trybu. Przycisk Wstrzymany tekst / Nieruchomy obraz (zobacz strona 21, 23) Przycisk Indeks teletekstu (zobacz strona 23) Przyciski zmiany programu / kana u (0-9) oraz przyciski stron teletekstu. (zobacz strona 21-23) W trybie gotowo ci przyciski te w czaj odbiornik telewizyjny. Przycisk stanu Naci nij, aby wy wietli informacje o stanie dla aktualnej pozycji programowej, nazw programu, numer kana u, tryb MPX, system odbiorczy i tryb ASPECT. Naci nij ponownie, aby usun te informacje. Przycisk zmiany poziomu g o no ci Przyciski do obs ugi magnetowidu / sprz tu DVD (zobacz strona 20) 7 Korzystanie z menu ekranowego (OSD) Dost p do wielu funkcji tego odbiornika telewizyjnego mo na uzyska za po rednictwem systemu menu ekranowych OSD...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy 2309M jest łatwy w użyciu?

62 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że HP 2309M jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

121154448923
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.65
= 2.70

Przeciętny wynik wynosi 7.65, a średnia różnica 2.7.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy 2309M jest bardzo wydajny?

62 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że HP 2309M jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

0110373361028
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 8.18
= 2.31

Przeciętny wynik wynosi 8.18, a średnia różnica 2.31.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy 2309M jest solidny i wytrzymały?

62 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz HP 2309M jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

020082446927
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.98
= 2.48

Przeciętny wynik wynosi 7.98, a średnia różnica 2.48.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy 2309M ma dobry stosunek ceny do jakości?

62 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

011133577925
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 8.05
= 2.27

Przeciętny wynik wynosi 8.05, a średnia różnica 2.27.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.